Багц мэдээлэл - SlideShare

Багц мэдээлэл 1. • Хүн бүхэн амьдралынхаа мөч бүрийг мэдээлэл дунд өнгөрүүлж, мэдээлэлд үндэслэн шийдвэр гаргадаг. Бидний гар дор бэлэн байгаа, эсвэл хайж олсон мэдээлэл бүр хэрэгцээтэй, ач ...

Багц аялалын төсөл - SlideShare

Багц аялалын төсөл. 1. 1 Агуулга 1 Оршил 2 Нөхцөл байдлын судалгаа Эдийн засаг макро орчны судалгаа Улс төр эрх зүйн орчин Нийгэм соѐлын орчин Технологийн орчин Байглаь орчний нөлөөлөл 3 ...

Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага

Багцын буюу портфелийн онол нь санхүүгийн шинжлэх ухааны хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн ба олон онол загварууд бий болох тулгуур үндэс нь болсон. Портфелийн онолын хөгжилд гарсан хувьсал, бодит зах зээл дэх хэрэглээг шалгуур болгон портфелийн онолын хөгжлийг 5 үе шатанд хувааж үзсэн байдаг. 1-р үе шат.

Багцын мэдээлэл - Буман тарлан төсөл

1. Идэш багц. 2. Хүү, хүүгээс хүү багц. 3. Хамтрагчдын багц. 5-20 сая төгрөг хүртэл. Хөрөнгө оруулсан үнийн дүнгийн 15%-д дүйцэх өгөөжөө та энэ жил идэш хэлбэрээр урьдчилан хүртэх багц. Та найз нөхөд, хамт олон, ах дүүсээрээ нийлж хөрөнгө оруулбал авсан идэшээ мөн тэр хэмжээгээр хуваан хэрэглэж болно.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАГЦ …

2."Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм" нь Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 370, 507, 2014 оны 07, 2015 ...

Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага

Бизнесийн хөрөнгө оруулалт 4. Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага: онол ба практик 5. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлийн тооцоолол, үнэлгээ 6. Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ ...

MИК | Монголын Ипотекийн Корпораци

Хуульд зааснаар, Хөрөнгийн багц дахь хөрөнгө нь Үнэт цаас гаргагчийн хууль ёсны эзэмшилд байх ёстой гэж заасан байдаг бөгөөд баригдаж дуусаагүй барилга, эзэнгүй газар, шаардлага хангаагүй ...

Багцын мэдээлэл - Буман тарлан төсөл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦУУД Хөрөнгө оруулалт Та тохирсон багц дахь мөнгөн дүнгээр эсхүл дүйцэхүйц үнийн дүнгээрх малаар хөрөнгө оруулах боломжтой. 1. Идшээр авах бол Багц бүр ялгаатай. 2. Мөнгөн дүнгээр авах бол ...

Bagts tsag tootsoh juram - SlideShare

Тухайн "Х" сургууль нь ахлах багшийн нэг багц цагийн үнэлгээг 140000төгрөгөөр тогтоосон гэж үзье. Зөвлөмжид тусгасан ёсоор танхимын ба танхимын бус сургалтын нэг багц цагийн хөлс ижил байх ёстой. Багш Цэцэгээ нь нийт 4,1 багц цаг илүү тооцуулахаар байгаа учраас нэмэгдэл хөлс нь 4,1 х 140000=574000 төгрөг байна. 8.

Багц, цуврал ном :: Уран зохиол

Багц, цуврал ном ... Харри Поттер цувралын 6 дахь боть болох Харри Поттер ба Эрлийз хунтайжид, үл мэдэгдэх нууцлаг эрлийз хунтайжийн эрэлд хатацгаана. Нэгэн шөнө Дамлбор Улаан төгөлийн ...