ХҮРЭН

хүрэн зос. газраас гарах улаан хүрэн өнгөтэй шороон будаг. хүрэн зээрд. а. Зээрдээс арай хүрэвтэр зүсэм; б. Хүний царайд цус хөөрсөн байдалтай өнгө. хүрэн морь. хүрэн зүсмийн морь. хүрэн нүүрс.

нүүрс - Wiktionary

хүрэн нүүрс - ялзмагт нүүрсний бага зэрэглэлтэй хүрэн бараан, хүрэн өнгөтэй, хатуу шатамхай, тунамал чулуу. чулуун нүүрс - газраас малтан гаргах шимийн гаралтай шатах хатуу биет эрдэс. модны ...

Дархан-Уул аймгийн ... - SlideShare

Шинжилгээний дүнгээр Дархан-Уул аймгийн тариалангийн талбайн хөрс нь хөрсний үржил шимийн цөм болсон ялзмагийн агуулалтаар ихэнх талбай нь 2.0 хувиас бага, хөрсний шим тэжээлийн бодисын (NPK ...