Agro Alpha – Agro Alpha

Ургамалуудыг тодорхойлох Descended from astronomers a very small stage in a vast cosmic arena something incredible is waiting to be known made in the interiors of collapsing stars. Дэлгэрэнгүй Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Cosmic ocean ship of the imagination dream of the mind's eye a still more glorious dawn awaits astonishment dream of the mind ...

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн веб ... УХЭШХ-ийн М.Бямбасүрэн ахлагчтай судлаачдын баг "Хөнөөлт шавьжтай тэмцэх "Грийн" биобэлдмэл бүтээлээрээ "Шинжлэх ухаан 2019 оны шилдэг бүтээл"-ийн ...

Хөдөө аж ахуйн хортон шавьжтай тэмцэх 4 үндсэн арга

Хөдөө аж ахуйд хортон шавьжтай тэмцэх дөрвөн үндсэн арга байдаг; Хортон шавьжны механик хяналт Энэ бол хортон шавьжтай тэмцэх эртний арга юм. Энэ нь шууд утгаараа хортон шавьжийг устгаж, эсвэл хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн рүү дайрахаас сэргийлсэн саад бэрхшээлийг бий болгосноор ангижрах явдал юм.

Хөдөө аж ахуйн сайн туршлага - sciencetr

Үүнтэй холбогдуулан Хөдөө аж ахуйн сайн практик систем нь хортон шавьжийн нэгдсэн менежмент (Хортон шавьжтай тэмцэх нэгдсэн менежмент), газар тариалангийн нэгдсэн менежмент (Тариалангийн ...

Органик хөдөө аж ахуй - Wikiwand

Органик хөдөө аж ахуй нь сэлгэн тариалалт, амьтан, ургамлын гаралтай бордоо хэрэглэх, биологийн аргаар хортонтой тэмцэх зэрэг аргуудад түшиглэн хөдөө …

ОЙ МОДНЫ ХОРТОН ШАВЬЖТАЙ ТЭМЦЭХ

ОЙ МОДНЫ ХОРТОН ШАВЖТАЙ ТЭМЦЭХ. Ойн хортон шавьжтай тэмцэх мэргэжлийн байгууллага нь бэлтгэл ажил, зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан, батлагдсан аргазүйн дагуу ойн санд ...

Хортон шавьжтай тэмцэх - Арлингтон хотын олон нийтийн …

Хортон шавьжтай тэмцэх нэгдсэн арга. Виржиниа мужийн Хамтын нөхөрлөл бүх Виржиниа сургуулиудын сургуулийн барилга доторх болон сургуулийн орчинд хортонтой тэмцэх нэгдсэн хортон шавьжийн менежмент (ipm) аргыг санал ...