Байгалийн хийн үнэ түүхэн дээд хэмжээнд ойртож байна

ОХУ нийлүүлэлтээ огцом багасгасны дараа Европт байгалийн хийн үнэ хурдацтайгаар өссөөр түүхэн дээд дээд үзүүлэлтдээ ойртож ирээд байна. 1000 кубметр хийн үнэ 2500 ам.доллар хүрээд буй нь өнгөрсөн гуравдугаар сарын 7-нд ...