Eudaimonic болон Hedonic аз жаргалын хооронд ямар ...

Гэсэн хэдий ч энд ч гэсэн сайн сайхан байдлын тухай олон ойлголт байдаг. Жишээлбэл, Динер болон түүний хамтран ажиллагсад субъектив сайн сайхан байдлыг эерэг сэтгэл хөдлөлийн хослол, тэдний амьдралд хэр их талархаж ...

DIV болон SECTION хоёрын ялгаа юу вэ?

DIV болон SECTION элементүүдийн хоорондох цорын ганц ялгаа нь семантик буюу таны хувааж буй агуулгын утга юм. DIV элементэд агуулагдах аливаа агуулга нь ямар ч утгагүй. Үүнийг дараахь зүйлд ...